Disclaimer voor InternetConsumer.nl

Disclaimer voor InternetConsumer.nl

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt verstrekt door InternetConsumer.nl en hoewel we ernaar streven de informatie actueel en correct te houden, geven we geen garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot de website of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op de website voor welk doel dan ook.

Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico. In geen geval zijn wij aansprakelijk voor enig verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade, of enig verlies of schade die voortvloeit uit verlies van gegevens of winsten die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van deze website.

Door deze website te gebruiken, stemt u ermee in dat de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze disclaimer redelijk zijn. Als u niet akkoord gaat, dient u deze website niet te gebruiken.

Externe links op deze website kunnen leiden naar websites die niet worden beheerd door InternetConsumer.nl. Wij hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijk een aanbeveling of onderschrijving van de inhoud ervan.

Wij streven ernaar om de website te allen tijde beschikbaar te houden. Echter, InternetConsumer.nl neemt geen verantwoordelijkheid voor, en zal niet aansprakelijk worden gesteld voor, de website tijdelijk niet beschikbaar als gevolg van technische problemen buiten onze controle.

Contact opnemen:

Als u vragen heeft over onze disclaimer, neem dan contact met ons op via info@internetconsumer.nl.

Bedankt voor het lezen en begrijpen van onze disclaimer!